Integritetspolicy

Kvarterskliniken värnar om din personliga integritet. Vi ser till att de personuppgifter som vi behandlar om dig hanteras på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Syftet med denna policy är att informera dig om dina rättigheter och förklara hur behandlingen av dina personuppgifter går till.

Vad är en personuppgift
En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till dig som person. Detta gäller t.ex. namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, bokningsinformation, betalningsinformation, uppgifter om din arbetsplats, uppgifter om din hälsa eller tidigare journalhandlingar.

Varifrån personuppgifter samlas in
Oftast är det du själv som lämnar uppgifter till oss, men vi kan även med ditt samtycke hämta in journaler från andra vårdgivare. Ibland lämnar även arbetsgivare uppgifter för att underlätta t.ex. en rehabiliteringsprocess. Vi får även ofta information från myndigheter och andra vårdgivare. Vid behov hämtar vi personuppgifter från folkbokföringsregistret eller olika medicinska register.

Syftet med behandlingen och laglig grund
Vi hanterar uppgifter om dig i syfte att ge dig vård, en bra service, föra journal, underlätta kontakt och övrig relaterad administration. Vi kan även samla in uppgifter för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och i vissa fall har vi en lagstadgad skyldighet att sammanställa och behandla information som vårdgivare.

Lagringsfrist
Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi är skyldiga till det enligt svensk lag. Detta innefattar krav på att spara journaler i minst tio år efter senaste anteckningen. Om du vill få din journal raderad innan dess behöver du ansöka om detta hos inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ekonomiska transaktioner är vi skyldiga att spara i sju år för redovisningssyften.

Spridning av personuppgifter till tredje part
Inom vården gäller stränga lagkrav på sekretess, det betyder att vi inte lämnar ut uppgifter om din hälsa eller andra uppgifter relaterade till din person om vi inte är tvungna till det enligt lagkrav eller myndighetsbeslut. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utom när det är medicinskt nödvändigt för att upprätthålla patientsäkerhet, möjliggöra vårt uppdrag som vårdgivare eller när detta är lagstadgat. 2018-05-21 Sida 2/2 Som exempel kan vi skicka e-recept till apotek eller remiss till andra vårdgivare. Vi kan även på din begäran lämna ut journalkopia till dig eller annan vårdgivare.

Dina rättigheter som patient
Du som patient har rätt att få ut information om vilka vårdenheter som har tagit del av dina journaluppgifter och när detta har skett. Om du vill ändra uppgifter i din journal, så har du rätt att få en avvikande åsikt noterad i journalen. Det är dock upp till den medicinska personalen att bedöma om uppgiften ska ändras.

Sammanhållen journalföring
Vi tillämpar sammanhållen journalföring via vårt gemensamma journalsystem. På 1177.se/din-journal hittar du mer information om sammanhållen journalföring. Du kan kontakta info@kvarterskliniken.se om du har frågor eller vill ändra på detta.

IT-säkerhet
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR). Vi använder de tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda dina personuppgifter mot förlust av data och intrång. Vi strävar efter att inte överföra dina personuppgifter utanför EU/ESS. I de fall uppgifter överförs utanför EU/ESS sker detta endast till part som uppfyller krav motsvarande EU:s dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter enligt GDPR
Du kan kontakta oss via info@kvarterskliniken.se om du vill utkräva dina rättigheter enligt GDPR. Vi kommer utan onödigt dröjsmål återkomma till dig i ärendet, dock senast inom en månad efter att vi har tagit emot din begäran. Om du vill framföra åsikter kring hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter. Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter behandlas i strid med patientdatalagen eller dataskyddsförordningen.

Följande lagar ligger till grund för behandlingen av dina personuppgifter
Patientdatalagen SFS 2008:355
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659
Personuppgiftslagen SFS 1998:204
Dataskyddsförordningen, EU 2016/679, träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då Personuppgiftslagen

Dataskyddsombudsperson
Kungsportsläkarna AB:
Sandra Johansson

E-post: info@kvarterskliniken.se

 

Cookies

Du har tidigare valt vilka cookies du utöver nödvändiga cookies tillåter. Denna webbplatsen använder utöver nödvändiga cookies prestandaförbättrande- och analys-cookies, t.ex. i verktygen google analytics och hotjar, kontakta oss gärna nedan om ni vill veta mer exakt. De hjälper oss förstå hur våra tjänster används, ger oss statistik kring hur många besökare vi har och vilka delar av webbplatsen ni besöker mest. På så sätt kan vi lära oss mer om vad våra besökare tycker om och vad vi kan förbättra.

En cookie består av liten textfil med data som har en unik stämpel. Den skickas från webbplatsen till din webbläsare och sparas sedan på din hårddisk så att webbplatsen kan känna igen din dator. Cookies används på de flesta webbplatser för att förbättra användbarheten och de innebär inte en säkerhetsrisk. Informationen som vi samlar in med cookies är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Vi kommer aldrig att överlåta dina uppgifter till tredje part. Vi använder inga marknadsförings-cookies. Som användare kan även du i din webbläsare välja att blockera cookies och även ta bort cookies som är redan lagrade på datorn. Tänk på att om du väljer att blockera cookies helt så kan detta leda till försämrad funktionalitet och att webbplatsen inte fungerar som tänkt.

Undvika kakor
DU har vid första besöket valt vilka sorts cookies du tillåter. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan neka användning av persistenta kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Nekande av sessionskakor medför dock att du inte kanske inte får åtkomst till samtlig funktion på webbplatsen.

Mer information
Ytterligare information om kakor finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.