Nyheter

Säsongsinfluensa

2013-10-08 14:00:00

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?

Enligt Smittskyddet Västra Götaland har du större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du:

 • har fyllt 65 år
 • har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder
  - kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  - svårbehandlad diabetes
  - kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - extrem fetma
  - neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 • är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
 • är gravid i andra eller tredje trimestern

 

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.

Välkommen in till din vårdcentral för vaccinering eller ring för mer information.

Arkiv