Mottagningen för dig mellan 6 - 18 år. 

 

 

Vi har öppnat mottagning för Ungas Psykiska Hälsa i Tanum och kommer inom kort även öppna i Göteborg.

 

Här kan du som är mellan 6 - 18 år och har psykiska besvär få hjälp.

 

 

Vi som arbetar här är psykologer och kurator. Vi kan hjälpa dig som har milda till måttliga besvär med exempelvis:

 

 

- Om du är mer ledsen än vanligt

- Om du har svårt att hantera stress och oro

- Om du har svårt att hantera ilska och aggressioner

- Om du drabbats av dödsfall eller kris nära dig

- Om du har svårt att sova gott

 

 

 

Ring oss på 0525 - 640 40 och uppge att du vill komma i kontakt med mottagningen för Ungas Psykiska Hälsa. 

 

 

 

 

Information om pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa

 

 

Vi är två av de vårdcentraler som deltar i ett pilotprojekt för att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6 - 18 år med psykisk ohälsa. 

 

 

Resursförstärkningen består av legitimerade psykologer och socionom med grundläggande psykoterapiutbildning och vid behov extra resurser på vårdcentralen.

 

Huvudinriktningen kommer att vara korta behandlingar, enskilt eller i grupp.

Syftet är att stärka upp länets vård till barn och unga med mildare till måttlig psykisk ohälsa samt genom konsultation och handledning vara ett stöd för andra vårdcentraler i närområdet. 

 

 

 

 

 

Mer information hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats:

 

www.vgregion.se/ungaspsykiskahalsa