• studentrabatt vaccin

  Studentrabatt 15%

  På vaccinationer gäller alltid studentrabatt mot uppvisande av giltigt studentlegitimation.

 • vaccinering resevaccin vaccination

  Vi kan vaccin

  Välkommen till våra vaccinationsmottagningar på Avenyn i Göteborg eller i centrala Tanum. Vi vaccinerar er och er familj mot inrikes sjukdomar som utrikes hot. 

   

  För vacciner och pris...

Vaccinationer utrikes

 

Här kan du läsa mer om några av de sjukdomar du kan råka ut för vid resor utomlands. 

Polio

Polio orsakas av ett tarmvirus som man får i sig med mat eller vatten i länder med dåliga sanitära förhållanden. Sjukdomen ger förlamningar och kan vara livshotande. Sista epidemin i Sverige hade vi på 50-talet. Vid utlandsresa bör man se över sitt polioskydd.

Stelkramp (tetanus)

Orsakas av en jordbakterie som producerar ett nervgift som ger kramper vilka kan vara dödliga. Smitta sker genom förorenade sår och är sällsynt. I Sverige förekommer två-tre stelkrampsfall årligen - det är i regel äldre ovaccinerade personer som drabbas. Grundvaccinering och en påfyllning i vuxen ålder ger ett skydd till pensionsåldern.

Difteri

Orsakas av en bakterie i hals och luftvägar som producerar ett gift som angriper hjärta och nerver med förlamningar och hjärtsvikt som följd. Antibiotika angriper bakterien men ej giftet. Sjukdomen har varit på snabb frammarsch i Ryssland och Baltikum och viss oro finns för spridning till Sverige. Många medelålders och äldre personer har visat sig ha ett nedsatt skydd. Grundvaccinering sker tillsammans med stelkramp och bör fyllas på med en spruta var 10:e år vid resa till riskländer.

Hepatit A

Orsakas av ett  virus som förekommer i avföring och som vid dålig handhygien överförs via maten. Viruset angriper sedan levern. Risk för hepatit A finns framför allt vid resor utanför Europa även om det förekommer smittsam gulsot även i Sverige. Förr gavs gammaglobulin som idag anses som förlegat och har ersatts av vaccin mot hepatit A (Havrix är det vanligaste). Vaccinet ges i två sprutor, med 6-12 månaders intervall, varefter skydd föreligger i minst 20 år, sannolikt livslångt. Redan första sprutan ger ett fullgott skydd under det första året. Risken att bli allvarligt sjuk av hepatit A ökar med åldern, över 50 års ålder är risken 3 % att dö.

Hepatit B

Orsakas av ett  virus som sprids via blod eller sexuellt och orsakar en allvarlig inflammation i levern. Alla blir inte gula men de flesta besväras av trötthet och dålig matlust under veckor till månader (de akuta sjukdomssymtomen liknar symtomen vid hepatit A). Infektionen läker vanligen utan bestående skador, dock utvecklar cirka 5 % en kronisk leverinflammation som kan leda till levercancer.


Vaccinet ges framför allt till riskgrupper (t ex inom sjukvården, polisen). Skyddseffekten efter tre doser är över 90 %. Vaccinet kan också ges med god effekt till personer som just utsatts för smitta. Det blir allt vanligare att långresenärer och "resluffare" tar kombinationsvaccin mot hepatit A och B (Twinrix) och får därigenom ett gott skydd under resan mot både hepatit A och B.

Gula febern

Är en myggöverförd virussjukdom som går epidemiskt i Afrika och Sydamerika. Sjukdomen kan få ett dödligt förlopp och är en fruktad farsot, specifik behandling saknas, 30 % dör. Vaccination med en spruta ger ett fullgott skydd i minst 10 år. Gravida bör ej vaccineras om de inte måste utsätta sig för extra stor risk (vilket gravida ej bör göra). Barn kan vaccineras från 9 månaders ålder. Särskilt certifikat om vaccinationen utfärdas och måste tas med till länder som kräver vaccination mot gula febern. Saknas detta är risken stor att inresa nekas eller att man tvångsvaccineras i tullen (vilket bör undvikas då risken är mycket stor att orena nålar används, åk hem istället!).

Kolera

Är en fruktad tarmsjukdom med stora, ibland livshotande, vätskeförluster till följd av diarré. Tillståndet orsakas av en bakterie i avloppsförorenat dricksvatten. Risken för friska personer att insjukna är mycket liten. Nu finns det ett bra svenskt vaccin (Dukoral) som man dricker på fastande mage vid två doseringstillfällen och ger då ett 80-85 % skydd mot kolera. Vaccinet ger också ett visst skydd (ca 30 %) mot Turistdiarré.

Tyfoid

Är den allvarligaste Salmonellainfektionen men är ovanlig. Nu finns det två typer av vaccin, det ena tas i form av kapslar vid tre tillfällen på fastande mage med start minst tre veckor före avresan, det andra ges som en injektion. Skyddseffekten är omkring 70 % på båda vaccinerna.

Turistdiarré

Många får problem med magen och lös avföring de första dagarna på resan. På apotek finns stoppande medicin att ta tillfälligt liksom även mjölksyrabakterier i tablettform som återställer den rubbade tarmfloran. Om feber tillstöter eller diarréproblem kvarstår mer än fem dagar eller förvärras; sök läkare på plats. Glöm inte vätsketillförsel när du har diarré. Ett säkert tips är avslaget mineralvatten på flaska. Värme och sol ger vätske- och saltförluster samt risk för värmeslag. Salta maten (om du inte alltid gör det). Dukoral är ett drickvaccin som ger ett visst skydd mot turistdiarré. Då så många drabbas kan det ändå vara värt att ta Dukoral trots den att skyddseffekten inte är heltäckande.

Japansk encefalit

Är en virussjukdom som överföres med myggor från grisar i Sydostasien. Infektionen kan ge en svår hjärninflammation med förlamningar som kan bli bestående och i värsta fall vara dödlig. Risken att drabbas är liten och hittills har bara ett fåtal svenskar insjuknat. Därför bör vaccination endast övervägas vid långvarig (mer än en månad) vistelse på landsbygden eller resa till högriskoråden.  Tidigare vacciner hade allvarliga, om än sällsynta, biverkningar. Det finns nu ett nytt bättre (och dyrare) vaccin att tillgå.

Meningokocksjukdom

Meningokocker kan orsaka livshotande infektioner i blod och i hjärnhinnor. Medan sjukdomen uppträder slumpmässigt i Sverige förekommer från tid till annan stora utbrott i delar av Centralafrika. Vid folkomflyttningar t ex i förbindelse med muslimernas årliga samling i Mecka i Saudiarabien ökar likaledes risk för smittspridning. Det finns många olika typer av meningokocker. För de vanligaste typerna finns det ett effektivt vaccin som ges som en engångsinjektion. Vaccination kan vara aktuell vid längre tids vistelse i t ex Centralafrika samt vid resor till vissa arabländer. 

Rabies

Är en historiskt fruktad virussjukdom som ej är behandlingsbar om den hunnit bryta ut och leder då alltid till döden. Smitta sker genom bett eller rivning av rabiessmittat djur. Hund är, globalt sett, den främsta smittöverföraren, men andra viktiga smittkällor är räv, fladdermus, katt, varg och tvättbjörn. Sjukdomen finns över hela världen utom i England, Skandinavien, Australien och Nya Zeeland. För ett par år sedan inträffade ett tragiskt dödsfall hos en ung svensk kvinna som smittats utomlands. Vaccinet ger ett mycket gott skydd. Eftersom tiden från smitta till insjuknande är lång (veckor - månader) kan och skall man även vaccinera efter misstänkt smitta. Därför bör du vid misstänkt bett uppsöka sjukvårdsinrättning eller svenska ambassaden i landet. Undvik kontakt med djur!

Tuberkulos

Är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att c:a 2 miljarder människor är bärare av tuberkel-bakterien. Sjukdomen orsakas av en svårbehandlad bakterie som smittar via upphostningar och upprepad tät kontakt med den sjuke. Allmän vaccination förekommer i många länder men i Sverige slutade vi med detta 1975. Således är merparten av våra unga långresenärer ovaccinerade. Vid längre tids (månader-år) vistelse i befolkningstäta och fattiga miljöer kan vaccination vara aktuell. Är man vaccinerad en gång behöver det vanligtvis ej upprepas.

Malaria

Är en parasitsjukdom som överförs av myggor och skördar miljontals liv varje år. Att ta malariatabletter förebyggande vid resor till riskområden är en självklarhet. Lika självklart är att använda insektsskydd av olika slag (Mygg A etc) och impregnerade myggnät. En ökad motståndskraft hos parasiten mot de vanliga preparaten har blivit ett tilltagande bekymmer, särskilt i Östafrika och delar av Sydostasien. Inför resan hjälper vi till att bedöma malariarisken och vid behov skriver vi recept på lämpligt preparat just för din resa. Är du gravid bör du undvika att resa till malariaområden.