Hos oss gör du din privata hälsoundersökning
 

"Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning" -WHO 1946
 
 
Förutsättningen för en god hälsa är en medveten livsstil, kunskap och kännedom om dess inverkan på det allmänna välbefinnandet. I regel har de flesta god koll på sitt leverne men det finns värden som är svåra att mäta och upptäcka själv. 

I förebyggande syfte
Att kontinuerligt genomföra en hälsoundersökning kan vara ett bra sätt att tidigt upptäcka sjukdomar och besvär. Hälsoundersökningen utförs på friska personer utan symptom på sjukdom eller sjukdomskänsla. 

Upplever du dig som sjuk eller söker du för ett specifikt symptom ska du istället vända dig till vårdcentralen. Välj den av våra Kvarterskliniker som du är listad på och ta kontakt för vidare hjälp med bedömning och besök.

Kvartersklinikens hälsoundersökningar delas upp i två besök, där första delen innefattar ett besök till sjuksköterskan för att lämna prover och genomföra en rad undersökningar. Se nedan för vilka provtagningar och undersökningar som ingår. Resultaten av dessa följs sedan upp vid ett separat läkarbesök, som är den andra delen av hälsoundersökningen. Vid det här besöket finns ostörd tid emellan dig och läkaren, där ni tillsammans går igenom din hälsostatus och gör en personlig hälsobedömning, samt lägger en eventuell åtgärdsplan speciellt anpassad för just dig. 

Fysiska tester
Längd, vikt, BMI, midjemått
Vilo-EKG
Blodtryck
Syn- och hörselkontroll
Lungfunktionsmätning

Provtagning
Blodstatus (Hb, LPK, TPK, för kvinnor S-järn)
Leverfunktion (ASAT, ALAT, ALP, gamma-GT)
Njurfunktion och blodsalter (Kreatinin, Urat, Kalium, Calcium)
Blodsocker
Blodfetter inkl kolesterol
Ämnesomsättning (TSH)
Vitaminer B12 och folsyra (för de över 60 eller med särskilt behov)
Avföringsprov för screening efter blod
Urinprov
PSA-prov (för män över 40 år) 

För bokning, maila din förförfrågan till bokning@kvarterskliniken.se
OBS! Vi besvarar inga medicinska frågor via mail. 

 

 

Varmt välkommen till oss!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.