Ungas Psykiska Hälsa

Nu har vi öppnat mottagning för Ungas Psykiska Hälsa!

Vi riktar oss till barn och unga från 6 t.o.m. 18 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Detta kan till exempel vara sömnproblem, oro, ångest, nedstämdhet, stressrelaterade besvär eller återkommande problem mellan barn och förälder.

Vi erbjuder rådgivning, bedömning, behandling enskilt, i grupp eller via internet samt föräldrastöd och familjesamtal. Vi kan hjälpa till vid vidareremittering. Vi erbjuder gärna konsultation till andra instanser som arbetar med barn och unga.

Vi som arbetar på mottagningen är legitimerade psykologer och socionom med grundläggande psykoterapiutbildning som alla har erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer.

Välj vilken mottagning du vill komma till

Göteborg                    
Tanum 

Information om pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa

Vi är två av de vårdcentraler som deltar i ett pilotprojekt för att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6 - 18 år med psykisk ohälsa.

Resursförstärkningen består av legitimerade psykologer och socionom med grundläggande psykoterapiutbildning och vid behov extra resurser på vårdcentralen. Huvudinriktningen kommer att vara korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp.

Syftet är att stärka upp länets vård till barn och unga med mildare till måttlig psykisk ohälsa, samt genom konsultation och handledning vara ett stöd för andra vårdcentraler i närområdet. 

Mer information hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.