Våra behandlingar/kurser - Ungas psykiska hälsa Avenyn & Ungas psykiska hälsa Lorensberg

Vid Ungas Psykiska Hälsa är gruppbehandling ofta det vi erbjuder i första hand. Detta kan gälla för föräldrar som önskar stöd eller barn och unga med oro, ångest, stressrelaterade problem eller andra psykiska besvär lämpliga för gruppbehandling. Skälet till detta är att behandling i grupp visat på mycket goda resultat. Nedan finns beskrivning av våra grupper. Vi erbjuder även vissa webbaserade grupper som är något förkortade och mer i föreläsningsform.

Föräldrautbildning – ABC

”Alla Barn i Centrum” (ABC) är en föräldrautbildning som baseras på anknytnings- och inlärningspsykologiska teorier, KBT samt aktuell forskning om barn och samspel. Programmet riktar sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 6–12 år, som vill utvecklas i sitt föräldraskap.

Föräldrautbildning – DEPP –Denna grupp erbjuder vi även webbaserad.

Riktar sig till föräldrar till barn och ungdomar, 6-17år, med tecken på nedstämdhet/depression, som upplever behov av ökad kunskap och förståelse samt verktyg för vad man som förälder kan göra för att motverka sitt barns nedstämdhet/depression. Utbildningen ges som komplement till annan behandling som riktas direkt till barnet eller ungdomen.

Föräldrautbildning – Hantera oro –Denna grupp erbjuder vi även webbaserad.

Utbildningen riktar sig till föräldrar till barn i åldrarna 6–12 år med lindrig ångestproblematik. Under 4 tillfällen får du lära dig hur familjen tillsammans kan arbeta aktivt med att bemöta oro.

Föräldrautbildning – AFFEKT – Denna grupp erbjuder vi även webbaserad.

Utbildningen riktar sig till föräldrar till känslostarka barn i åldrarna 6-12 år, som upplever ett behov av stöd i sitt föräldraskap och som vill skaffa sig en fördjupad förståelse för eventuella orsaker till sitt/sina barns beteenden. Du får vid 5 tillfällen lära dig nya sätt att förebygga konflikter samt hantera explosiva utbrott i stunden.

Gruppbehandling – Cool kids

En manualbaserad gruppbehandling för barn och ungdomar med ångest. I gruppbehandlingen deltar barn och föräldrar tillsammans vid 8 tillfällen. Föräldrarnas närvaro är av stor vikt för ett gott resultat.

Gruppbehandling – Känslodetektiver

En manualbaserad behandling för barn 10–13 år som passar vid flera olika tillstånd såsom depression, ångest och svårigheter att reglera känslor. Behandlingsmetoden bygger på att barn och förälder tillsammans aktivt tränar på att utveckla nya färdigheter under 8 träffar.

Gruppbehandling – Våga mera

En manualbaserad gruppbehandling för ungdomar (13–17 år) med oro/ångest där barn och föräldrar deltar tillsammans. Av erfarenhet vet vi att föräldrarnas närvaro är av stor vikt för ett gott resultat.

Gruppbehandling – Unified Protocol

En manualbaserad gruppbehandling för ungdomar 14-17 år som passar vid flera olika tillstånd såsom depression, ångest och svårigheter att reglera känslor. Gruppen träffas 8 tillfällen där föräldrar deltar vid vissa träffar. Behandlingsmetoden bygger på att ungdomar och förälder tillsammans aktivt tränar på att utveckla nya färdigheter.

Föräldrastöd vid internet KBT

Som komplement till en internetbaserad behandling för ungdomar 13-17 år, Ångesthjälpen Ung, erbjuder vi även ett internetbaserat program Ångesthjälpen Ung Föräldrastöd, alternativtFöräldragrupp Ångesthjälpen Ung innehållande två föreläsningstillfällen. Dessa insatser till anhöriga innehåller information, tips och råd för hur du som vuxen kan stötta ungdomen i sin behandling.

 

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.