Våra behandlingar/kurser

Föräldrautbildning – ABC

”Alla Barn i Centrum” (ABC) är en föräldrautbildning som handlar om det positiva i relationen mellan barn och förälder. Detta ger bättre samvaro och minskar bråk och konflikter. Programmet riktar sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 6–12 år, som vill utvecklas i sitt föräldraskap. Vi träffas 5 gånger varannan vecka.

 

Föräldrautbildning - Hantera oro

Utbildningen riktar sig till föräldrar till barn i åldrarna 6–12 år med lindrig ångestproblematik. Under sammanlagt 4 tillfällen får ni lära er hur familjen tillsammans kan arbeta med att hjälpa barnet att övervinna oron och göra saker barnet vill kunna klara av men inte vågar göra. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi.

 

Föräldrautbildning – Affekt

Utbildningen riktar sig till föräldrar till känslostarka barn i åldrarna 6-12 år, som upplever ett behov av stöd i sitt föräldraskap och som vill skaffa sig en fördjupad förståelse för eventuella orsaker till sitt/sina barns beteenden. Under 5 tillfällen varannan vecka får ni får lära er nya sätt att förebygga konflikter samt hantera explosiva utbrott i stunden. 

 

Tag kontakt med oss för att veta mer och anmäla intresse till kurserna. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.